Ibtv. végrehajtási rendeletei

150 150 facsa_Csabagorog

Ibtv. végrehajtási rendeletei

  1. Az Ibtv. előírásainak betartását a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság fogja ellenőrizni, melynek feladat-és hatáskörét a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági eljárásáról szóló a 301/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet határozza meg.
  2.  Az informatikai rendszerekben bekövetkezett informatikai biztonsági események kezelését az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről szóló a 233/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat végzi.
  3.  Az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolásának és a szervezet biztonsági szintbe sorolásának módszertanát, illetve a biztonsági szinteknek és biztonsági osztályoknak megfelelő adminisztratív, fizikai és logikai védelmi intézkedések katalógusát az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolási követelményeiről szóló 77/2013. (XII. 19.) NFM rendelet tartalmazza.
  4.  Az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személyeknek, a szervezet vezetőinek és az elektronikus információs rendszerek biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyek képzési és továbbképzési követelményeit az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról szóló 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet szabályozza.
  5.  A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság részére történő adatszolgáltatás módjait az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események jelentésének és közzétételének rendjéről szóló 73/2013. (XII. 4.) NFM rendelet írja le.
Author

facsa_Csabagorog

All stories by: facsa_Csabagorog