Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítése

Az információbiztonsági törvény előírja, hogy a szervezet köteles gondoskodni az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Informatikai Biztonságpolitika, Informatikai Biztonsági Stratégia elkészítéséről. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítésének és a Hatóság részére történő megküldésének határideje: 2014. február 3. volt.

Az Informatikai Biztonsági Szabályzat a következő területeket szabályozza:

 • kockázatelemzés (amely szorosan kapcsolódik a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe soroláshoz);
 • biztonsági helyzet-, és eseményértékelés eljárási rendje;
 • az elektronikus információs rendszer (ideértve ezek elemeit is) és információtechnológiai szolgáltatás beszerzés (amennyiben az érintett szervezet ilyet végez, vagy végezhet);
 • biztonsággal kapcsolatos tervezés (például: beszerzés, fejlesztés, eljárásrendek kialakítását);
 • fizikai és környezeti védelem szabályai, jellemzői;
 • az emberi erőforrásokban rejlő veszélyek megakadályozása (pl.: személyzeti felvételi- és kilépési eljárás során követendő szabályok, munkavégzésre irányuló szerződésben a személyes kötelmek rögzítése, a felelősség érvényesítése, stb.);
 • az informatikai biztonság tudatosítására irányuló tevékenység és képzés az érintett szervezet összes közszolgálati, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló alkalmazottainak, munkavállalóinak, megbízottjainak tekintetében;
 • az érintett szervezetnél alkalmazott elektronikus információs rendszerek biztonsági beállításával kapcsolatos feladatok, elvárások, jogok (amennyiben az érintett szervezetnél ez értelmezhető);
 • üzlet-, ügy- vagy üzemmenet folytonosság tervezése (így különösen a rendszerleállás során a kézi eljárásokra történő átállás, visszaállás az elektronikus rendszerre, adatok pótlása, stb.);
 • az elektronikus információs rendszerek karbantartásának rendje;
 • az adathordozók fizikai és logikai védelmének szabályozása;
 • az elektronikus információs rendszerhez való hozzáférés során követendő azonosítási és hitelesítési eljárás, és a hozzáférési szabályok betartásának ellenőrzése;
 • amennyiben az érintett szervezetnek erre lehetősége van, a rendszerek használatáról szóló rendszerbejegyzések értékelése, az értékelés eredményétől függő eljárások meghatározása;
 • az adatok mentésének, archiválásának rendje,
 • a biztonsági események – ideértve az adatok sérülését is – bekövetkeztekor követendő eljárás, ideértve a helyreállítást.

Az elmúlt időszakban több önkormányzat részére elkészítettük az Informatikai Biztonsági Szabályzatát, tekintse meg referenciáinkat.