Blog

Informatikai biztonsági szabályzatok

150 150 facsa_Csabagorog

A tv. 11. § d)-f) alpontjai előírják a szervezet vezetője részére, hogy gondoskodjon az Informatikai Biztonsági Politika, az Informatikai Biztonsági Stratégia és az Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítéséről és kiadásáról.

Azonnali feladatok

150 150 facsa_Csabagorog

Az információbiztonsági törvény előírja, hogy a hatályba lépést követő 60 napon belül be kell jelenteni a Hatóságnak

  • A szervezet azonosító adatait,
  • Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy azonosító adatait és a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú és a szakképzettséget igazoló okmányait.
90 napon belül meg kell küldeni a Hatóság részére
  •  a szervezet Informatikai Biztonsági Szabályzatát.
  • 1
  • 2