Az önkormányzatok információbiztonsági tanácsadója

Bírságolási lehetőség kölségvetési szervek esetén

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény módosította az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben (Ibtv.) megfogalmazott, a jogszabályokban foglalt biztonsági követelmények és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok nem teljesítéséből fakadó jogkövetkezményeket.

BŐVEBBEN

Önkormányzati ASP rendszer megfeleltetés

2016. szeptember 3-án hatályba lépett a részletszabályokat tartalmazó, az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.).

Információbiztonsági oldalról követelményként írja elő az R, hogy meg kell felelni az információbiztonsági törvény és annak végrehajtási rendelete előírásainak.


BŐVEBBEN

Miért minket válasszon?

Biztosan felmerül Önben a kérdés, hogy miért cégünket bízza meg a szervezeténél az információbiztonsági törvény által előírtak végrehajtására.

BŐVEBBEN
információbiztonsági törvény

Az információbiztonsági törvény

Az információbiztonsági törvény által előírt követelményekre cégünk vállalja állami és önkormányzati szervek felkészítését, illetve ellátja a szervezeteknél az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy feladatait. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (információbiztonsági törvény) rendelkezései alapján az érintett szervezeteknek el kell végezniük a következőket:

Információ biztonsági törvény rendelkezései alapján

  •  az elektronikus információs rendszereik biztonsági osztályba sorolását,
  • meg kell állapítaniuk szervezetük biztonsági szintjét,
  • értékelniük kell a jelenlegi adminisztratív, fizikai és logikai védelmi intézkedéseiket és
  • cselekvési terveket kell készíteniük a hiányosságok pótlására,
  • gondoskodniuk kell a munkatársak információbiztonsági tudatosságfokozó képzéséről,
  • el kell készíteniük a kötelező szabályzatokat, eljárásrendeket,
  • rendszeres kockázatelemzésekkel minimalizálni kell az elektronikus információs rendszereire ható fenyegetettségeket.

A fentiekből látható, hogy az információbiztonsági törvény számos feladatot ró az állami és önkormányzati szervekre, ezért indokolt a megfelelő szakértelemmel és közigazgatási tapasztalattal rendelkező információbiztonsági tanácsadás igénybevétele.

Munkatársainak többéves informatikai, információbiztonsági és közigazgatási tapasztalatokkal rendelkeznek.

2015. július 16-án megjelent a módosított információbiztonsági törvény és annak új végrehajtási rendeletei. A módosított technológiai vhr alapján megváltozott a szervezetetek biztonsági szintbe sorolása.

Az információbiztonsági törvény alapján szükség esetén soron kívül felül kell vizsgálni a szervezet biztonsági szintbe sorolását.

Olvassa a blogunkat vagy tekintse meg az e-learning oldalunkat is.

Facebookon és Google+-on is elérhetők vagyunk.

 

Kérje ajánlatunkat online!

Költségvetési szervek esetében is bírságolhat a Hatóság!

2019. január 1-jével módosult az állami és önkormányzati szervek elektroikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.).

Az Ibtv. 16. § (4) bekezdése alapján

Ha a szervezet költségvetési szerv, és a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti vagy nem tartja be, a hatóság

a) köteles felszólítani a szervezetet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelmények és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok teljesítésére,

b) ha az a) pontban meghatározottak ellenére a szervezet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti, a szervezetet felügyelő szervhez – ha a szervezet azzal rendelkezik – fordulhat és kérheti a közreműködését,

c) ha az a) és b) pontban meghatározottak ellenére a szervezet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti, információbiztonsági felügyelő kirendelését kezdeményezheti,

d) jogosult bírságot kiszabni külön kormányrendeletben meghatározottak szerint.

A bírságok mértékét a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 13. §-a, illetve a Korm. rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Ezek alapján a kiszabható bírság mértéke 50.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.

A Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése alapján

az eljárás akadályozása, illetve az adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a hatóság hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja – ismételt jogsértés esetén sújtani köteles – a jogsértő vezető tisztségviselőjét is.

 

Kérje ajánlatunkat ide kattintva információbiztonsági felelős (szintén jogszabályi előírás) feladatainak ellátására a bírság elkerülése érdekében.