Az önkormányzatok információbiztonsági tanácsadója

ASP informatikai biztonsági követelmények értelmezése

Az Ön Hivatalában is gondot okoz a Magyar Államkincstár által kiadott a „Tájékoztatás az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozáshoz megvalósítandó informatikai biztonsági követelményekről” című dokumentum értelmezése.


Rendelje meg most az értelmezésünket ide kattintva!

Önkormányzati ASP rendszer megfeleltetés

2016. szeptember 3-án hatályba lépett a részletszabályokat tartalmazó, az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.).

Információbiztonsági oldalról követelményként írja elő az R, hogy meg kell felelni az információbiztonsági törvény és annak végrehajtási rendelete előírásainak.


BŐVEBBEN
információbiztonsági felelős

Biztonsági osztályba sorolás, biztonsági szintbe sorolás, cselekvési tervek

Valamennyi szervezetnek 2013. július 1-jéig el kell végeznie az elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását, valamint a szervezetének biztonsági szintbe sorolását. Ezután meg kellett vizsgálni, hogy a vizsgálat időpontjában mely biztonsági osztálynak, illetve biztonsági szintnek felelnek meg. A hiányosságok pótlására cselekvési terveket kellett készíteni, melyet 2014. szeptember 28-ig meg kell küldeni a Hatóság részére.BŐVEBBEN

Miért minket válasszon?

Biztosan felmerül Önben a kérdés, hogy miért cégünket bízza meg a szervezeténél az információbiztonsági törvény által előírtak végrehajtására.

BŐVEBBEN
információbiztonsági törvény

Az információbiztonsági törvény

Az információbiztonsági törvény által előírt követelményekre cégünk vállalja állami és önkormányzati szervek felkészítését, illetve ellátja a szervezeteknél az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy feladatait. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (információbiztonsági törvény) rendelkezései alapján az érintett szervezeteknek el kell végezniük a következőket:

Információ biztonsági törvény rendelkezései alapján

  •  az elektronikus információs rendszereik biztonsági osztályba sorolását,
  • meg kell állapítaniuk szervezetük biztonsági szintjét,
  • értékelniük kell a jelenlegi adminisztratív, fizikai és logikai védelmi intézkedéseiket és
  • cselekvési terveket kell készíteniük a hiányosságok pótlására,
  • gondoskodniuk kell a munkatársak információbiztonsági tudatosságfokozó képzéséről,
  • el kell készíteniük a kötelező szabályzatokat, eljárásrendeket,
  • rendszeres kockázatelemzésekkel minimalizálni kell az elektronikus információs rendszereire ható fenyegetettségeket.

A fentiekből látható, hogy az információbiztonsági törvény számos feladatot ró az állami és önkormányzati szervekre, ezért indokolt a megfelelő szakértelemmel és közigazgatási tapasztalattal rendelkező információbiztonsági tanácsadás igénybevétele.

Munkatársainak többéves informatikai, információbiztonsági és közigazgatási tapasztalatokkal rendelkeznek.

2015. július 16-án megjelent a módosított információbiztonsági törvény és annak új végrehajtási rendeletei. A módosított technológiai vhr alapján megváltozott a szervezetetek biztonsági szintbe sorolása.

Az információbiztonsági törvény alapján szükség esetén soron kívül felül kell vizsgálni a szervezet biztonsági szintbe sorolását.

Olvassa a blogunkat vagy tekintse meg az e-learning oldalunkat is.

Facebookon és Google+-on is elérhetők vagyunk.

 

Kérje ajánlatunkat online!