Az önkormányzatok információbiztonsági tanácsadója

ASP informatikai biztonsági követelmények értelmezése

Az Ön Hivatalában is gondot okoz a Magyar Államkincstár által kiadott a „Tájékoztatás az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozáshoz megvalósítandó informatikai biztonsági követelményekről” című dokumentum értelmezése.


Rendelje meg most az értelmezésünket ide kattintva!

Önkormányzati ASP rendszer megfeleltetés

2016. szeptember 3-án hatályba lépett a részletszabályokat tartalmazó, az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.).

Információbiztonsági oldalról követelményként írja elő az R, hogy meg kell felelni az információbiztonsági törvény és annak végrehajtási rendelete előírásainak.


BŐVEBBEN
információbiztonsági felelős

Biztonsági osztályba sorolás, biztonsági szintbe sorolás, cselekvési tervek

Valamennyi szervezetnek 2013. július 1-jéig el kell végeznie az elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását, valamint a szervezetének biztonsági szintbe sorolását. Ezután meg kellett vizsgálni, hogy a vizsgálat időpontjában mely biztonsági osztálynak, illetve biztonsági szintnek felelnek meg. A hiányosságok pótlására cselekvési terveket kellett készíteni, melyet 2014. szeptember 28-ig meg kell küldeni a Hatóság részére.BŐVEBBEN

Miért minket válasszon?

Biztosan felmerül Önben a kérdés, hogy miért cégünket bízza meg a szervezeténél az információbiztonsági törvény által előírtak végrehajtására.

BŐVEBBEN

Adatvédelem

Vissza 2014. 12. 14.

adatvédelemAdatvédelem

Az információbiztonság megteremtése mellett a személyes adatok védelme (adatvédelem) és a közérdekű adatok nyilvánossága is számos feladatot ró a közigazgatási és az államigazgatási szervekre.

A jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi intézkedések kialakításában partnerünk a HÁTADAT Szakértői Iroda.

Sokéves gyakorlattal rendelkező és szerteágazó területeken működő szakértőink vállalják az adatvédelmi szabályzatok elkészítését, tanácsadást, auditálást, oktatást. Önkormányzati megbízóink részére elkészítjük a közérdekű adatigénylési, közzétételi és általános adatvédelmi szabályzatot, a weboldal adatkezelési tájékoztatóját. Kihelyezett tanfolyamokon esetközpontú oktatás keretében bemutatjuk az adatvédelem szellemiségét és jogi megalapozottságát, a hatóságok jogalkalmazási logikáját, a bíróságok és az alkotmánybíróság végső döntéseit.

Weboldal üzemeltető partnerek számára elvégezzük a jogi megfelelőségi vizsgálatot, tanácsokat nyújtunk a site technikai és jogi átalakításának szükségességéről, a szükséges információk és tájékoztatók listájáról és tartalmáról.

Komplex adatkezelési folyamatok vagy a teljes működés auditálása során részletesen elemezzük a feltárt hiányosságokat, és lépésről-lépésre hozzásegítjük a megbízót, hogy mind az intézményen, cégen belüli off-line működése során, mind a on-line nyilvánosság világában kizárja a hatósági bírságolási veszélyt és az esetleges magánszemélyek általi sérelemdíj követelését személyiségi joguk megsértése miatt.

HÁTADAT Szövetkezet
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 31.
www.adatvedelmiiroda.hu
info@adatvedelmiiroda.hu
tel. 20/777-9042

Vissza 2014-12-14