Az önkormányzatok információbiztonsági tanácsadója

Bírságolási lehetőség kölségvetési szervek esetén

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény módosította az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben (Ibtv.) megfogalmazott, a jogszabályokban foglalt biztonsági követelmények és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok nem teljesítéséből fakadó jogkövetkezményeket.

BŐVEBBEN

Önkormányzati ASP rendszer megfeleltetés

2016. szeptember 3-án hatályba lépett a részletszabályokat tartalmazó, az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.).

Információbiztonsági oldalról követelményként írja elő az R, hogy meg kell felelni az információbiztonsági törvény és annak végrehajtási rendelete előírásainak.


BŐVEBBEN

Miért minket válasszon?

Biztosan felmerül Önben a kérdés, hogy miért cégünket bízza meg a szervezeténél az információbiztonsági törvény által előírtak végrehajtására.

BŐVEBBEN

Adatvédelem

Vissza 2014. 12. 14.

adatvédelemAdatvédelem

Az információbiztonság megteremtése mellett a személyes adatok védelme (adatvédelem) és a közérdekű adatok nyilvánossága is számos feladatot ró a közigazgatási és az államigazgatási szervekre.

A jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi intézkedések kialakításában partnerünk a HÁTADAT Szakértői Iroda.

Sokéves gyakorlattal rendelkező és szerteágazó területeken működő szakértőink vállalják az adatvédelmi szabályzatok elkészítését, tanácsadást, auditálást, oktatást. Önkormányzati megbízóink részére elkészítjük a közérdekű adatigénylési, közzétételi és általános adatvédelmi szabályzatot, a weboldal adatkezelési tájékoztatóját. Kihelyezett tanfolyamokon esetközpontú oktatás keretében bemutatjuk az adatvédelem szellemiségét és jogi megalapozottságát, a hatóságok jogalkalmazási logikáját, a bíróságok és az alkotmánybíróság végső döntéseit.

Weboldal üzemeltető partnerek számára elvégezzük a jogi megfelelőségi vizsgálatot, tanácsokat nyújtunk a site technikai és jogi átalakításának szükségességéről, a szükséges információk és tájékoztatók listájáról és tartalmáról.

Komplex adatkezelési folyamatok vagy a teljes működés auditálása során részletesen elemezzük a feltárt hiányosságokat, és lépésről-lépésre hozzásegítjük a megbízót, hogy mind az intézményen, cégen belüli off-line működése során, mind a on-line nyilvánosság világában kizárja a hatósági bírságolási veszélyt és az esetleges magánszemélyek általi sérelemdíj követelését személyiségi joguk megsértése miatt.

HÁTADAT Szövetkezet
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 31.
www.adatvedelmiiroda.hu
info@adatvedelmiiroda.hu
tel. 20/777-9042

Vissza 2014-12-14

Költségvetési szervek esetében is bírságolhat a Hatóság!

2019. január 1-jével módosult az állami és önkormányzati szervek elektroikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.).

Az Ibtv. 16. § (4) bekezdése alapján

Ha a szervezet költségvetési szerv, és a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti vagy nem tartja be, a hatóság

a) köteles felszólítani a szervezetet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelmények és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok teljesítésére,

b) ha az a) pontban meghatározottak ellenére a szervezet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti, a szervezetet felügyelő szervhez – ha a szervezet azzal rendelkezik – fordulhat és kérheti a közreműködését,

c) ha az a) és b) pontban meghatározottak ellenére a szervezet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti, információbiztonsági felügyelő kirendelését kezdeményezheti,

d) jogosult bírságot kiszabni külön kormányrendeletben meghatározottak szerint.

A bírságok mértékét a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 13. §-a, illetve a Korm. rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Ezek alapján a kiszabható bírság mértéke 50.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.

A Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése alapján

az eljárás akadályozása, illetve az adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a hatóság hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja – ismételt jogsértés esetén sújtani köteles – a jogsértő vezető tisztségviselőjét is.

 

Kérje ajánlatunkat ide kattintva információbiztonsági felelős (szintén jogszabályi előírás) feladatainak ellátására a bírság elkerülése érdekében.