Az önkormányzatok információbiztonsági tanácsadója

Bírságolási lehetőség kölségvetési szervek esetén

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény módosította az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben (Ibtv.) megfogalmazott, a jogszabályokban foglalt biztonsági követelmények és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok nem teljesítéséből fakadó jogkövetkezményeket.

BŐVEBBEN

Önkormányzati ASP rendszer megfeleltetés

2016. szeptember 3-án hatályba lépett a részletszabályokat tartalmazó, az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.).

Információbiztonsági oldalról követelményként írja elő az R, hogy meg kell felelni az információbiztonsági törvény és annak végrehajtási rendelete előírásainak.


BŐVEBBEN

Miért minket válasszon?

Biztosan felmerül Önben a kérdés, hogy miért cégünket bízza meg a szervezeténél az információbiztonsági törvény által előírtak végrehajtására.

BŐVEBBEN

Elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy feladatainak ellátása

 • Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
 • Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal
 • Százhalombatta Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
 • Üllő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
 • Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal
 • Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal
 • Mátészalkai Polgármesteri Hivatal
 • Szajoli Polgármesteri Hivatal
 • Szeghalmi Polgármesteri Hivatal
 • Enyingi Polgármesteri Hivatal
 • Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
 • Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
 • Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
 • Mélykúti Polgármesteri Hivatal
 • Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
 • Aszódi Polgármesteri Hivatal
 • Besenyszögi Polgármesteri Hivatal
 • Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
 • Öttevényi Polgármesteri Hivatal
 • Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
 • Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal
 • Kerepesi Polgármesteri Hivatal
 • Enyingi Polgármesteri Hivatal

 Biztonsági osztályba sorolás, cselekvési tervek

 • Kapuvári Polgármesteri Hivatal
 • Nagyvenyimi Közös Önkormányzati Hivatal
 • Tompai Polgármesteri Hivatal
 • Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
 • Nyírbátori Polgármesteri Hivatal
 • Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal
 • Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal
 • Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal
 • Recski Közös Önkormányzati Hivatal
 • Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal
 • Városföldi Polgármesteri Hivatal
 • Bagi Polgármesteri Hivatal
 • Domonyi Polgármesteri Hivatal
 • Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal
 • Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal
 • Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal
 • Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
 • Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Informatikai Biztonsági Szabályzat készítése

 • Tiszatenyői Polgármesteri Hivatal
 • Mélykúti Polgármesteri Hivatal
 • Balatonkeresztúri közös Önkormányzati Hivatal
 • Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
 • Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal
 • Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal
 • Táborfalvai Polgármesteri Hivatal
 • Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
 • Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
 • Vaja Város Polgármesteri Hivatala
 • Sajóhidvégi Közös Önkormányzati Hivatal
 • Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal
 • Szajoli Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szervek esetében is bírságolhat a Hatóság!

2019. január 1-jével módosult az állami és önkormányzati szervek elektroikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.).

Az Ibtv. 16. § (4) bekezdése alapján

Ha a szervezet költségvetési szerv, és a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti vagy nem tartja be, a hatóság

a) köteles felszólítani a szervezetet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelmények és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok teljesítésére,

b) ha az a) pontban meghatározottak ellenére a szervezet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti, a szervezetet felügyelő szervhez – ha a szervezet azzal rendelkezik – fordulhat és kérheti a közreműködését,

c) ha az a) és b) pontban meghatározottak ellenére a szervezet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti, információbiztonsági felügyelő kirendelését kezdeményezheti,

d) jogosult bírságot kiszabni külön kormányrendeletben meghatározottak szerint.

A bírságok mértékét a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 13. §-a, illetve a Korm. rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Ezek alapján a kiszabható bírság mértéke 50.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.

A Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése alapján

az eljárás akadályozása, illetve az adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a hatóság hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja – ismételt jogsértés esetén sújtani köteles – a jogsértő vezető tisztségviselőjét is.

 

Kérje ajánlatunkat ide kattintva információbiztonsági felelős (szintén jogszabályi előírás) feladatainak ellátására a bírság elkerülése érdekében.