Az önkormányzatok információbiztonsági tanácsadója

ASP informatikai biztonsági követelmények értelmezése

Az Ön Hivatalában is gondot okoz a Magyar Államkincstár által kiadott a „Tájékoztatás az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozáshoz megvalósítandó informatikai biztonsági követelményekről” című dokumentum értelmezése.


Rendelje meg most az értelmezésünket ide kattintva!

Önkormányzati ASP rendszer megfeleltetés

2016. szeptember 3-án hatályba lépett a részletszabályokat tartalmazó, az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.).

Információbiztonsági oldalról követelményként írja elő az R, hogy meg kell felelni az információbiztonsági törvény és annak végrehajtási rendelete előírásainak.


BŐVEBBEN
információbiztonsági felelős

Biztonsági osztályba sorolás, biztonsági szintbe sorolás, cselekvési tervek

Valamennyi szervezetnek 2013. július 1-jéig el kell végeznie az elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását, valamint a szervezetének biztonsági szintbe sorolását. Ezután meg kellett vizsgálni, hogy a vizsgálat időpontjában mely biztonsági osztálynak, illetve biztonsági szintnek felelnek meg. A hiányosságok pótlására cselekvési terveket kellett készíteni, melyet 2014. szeptember 28-ig meg kell küldeni a Hatóság részére.BŐVEBBEN

Miért minket válasszon?

Biztosan felmerül Önben a kérdés, hogy miért cégünket bízza meg a szervezeténél az információbiztonsági törvény által előírtak végrehajtására.

BŐVEBBEN

Informatikai Biztonsági Szabályzat

Az információbiztonsági törvény előírja, hogy a szervezet köteles gondoskodni az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Informatikai Biztonságpolitika, Informatikai Biztonsági Stratégia elkészítéséről. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítésének és a Hatóság részére történő megküldésének határideje: 2014. február 3. volt.

Az Informatikai Biztonsági Szabályzat a következő területeket szabályozza:

 • kockázatelemzés (amely szorosan kapcsolódik a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe soroláshoz);
 • biztonsági helyzet-, és eseményértékelés eljárási rendje;
 • az elektronikus információs rendszer (ideértve ezek elemeit is) és információtechnológiai szolgáltatás beszerzés (amennyiben az érintett szervezet ilyet végez, vagy végezhet);
 • biztonsággal kapcsolatos tervezés (például: beszerzés, fejlesztés, eljárásrendek kialakítását);
 • fizikai és környezeti védelem szabályai, jellemzői;
 • az emberi erőforrásokban rejlő veszélyek megakadályozása (pl.: személyzeti felvételi- és kilépési eljárás során követendő szabályok, munkavégzésre irányuló szerződésben a személyes kötelmek rögzítése, a felelősség érvényesítése, stb.);
 • az informatikai biztonság tudatosítására irányuló tevékenység és képzés az érintett szervezet összes közszolgálati, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló alkalmazottainak, munkavállalóinak, megbízottjainak tekintetében;
 • az érintett szervezetnél alkalmazott elektronikus információs rendszerek biztonsági beállításával kapcsolatos feladatok, elvárások, jogok (amennyiben az érintett szervezetnél ez értelmezhető);
 • üzlet-, ügy- vagy üzemmenet folytonosság tervezése (így különösen a rendszerleállás során a kézi eljárásokra történő átállás, visszaállás az elektronikus rendszerre, adatok pótlása, stb.);
 • az elektronikus információs rendszerek karbantartásának rendje;
 • az adathordozók fizikai és logikai védelmének szabályozása;
 • az elektronikus információs rendszerhez való hozzáférés során követendő azonosítási és hitelesítési eljárás, és a hozzáférési szabályok betartásának ellenőrzése;
 • amennyiben az érintett szervezetnek erre lehetősége van, a rendszerek használatáról szóló rendszerbejegyzések értékelése, az értékelés eredményétől függő eljárások meghatározása;
 • az adatok mentésének, archiválásának rendje,
 • a biztonsági események – ideértve az adatok sérülését is – bekövetkeztekor követendő eljárás, ideértve a helyreállítást.

Az elmúlt időszakban több önkormányzat részére elkészítettük az Informatikai Biztonsági Szabályzatát, tekintse meg referenciáinkat.

Amennyiben segítségre van szüksége, akkor kérje ajánlatunkat.